Innovasjon skaper verdier i bygg- og anleggsbransjen

Kort fortalt!

Innovasjon er viktig og skaper betydelige verdier for bygg- og anleggsbransjen, både i form av reduserte kostnader, mer effektive arbeidsprosesser, økt kvalitet i leveransene og økt medarbeidertrivsel. Behovet for interne forbedringer er den viktigste driveren for innovasjon, mens tid oppleves som den største barrieren.

Dette er noen av hovedfunnene i Innovasjonsbarometeret, som bygger på en spørreundersøkelse gjennomført vinteren 2019 av Norstat for Cramo blant 191 virksomheter i bygg- og anleggsbransjen. I Innovasjonsbarometeret får vi for første gang presentert omfattende data om innovasjonsarbeidet i norsk bygg- og anleggsbransje.

Fordi dette er første gang Innovasjonsbarometeret gjennomføres, forteller det ikke noe om utviklingstrekk eller om graden av innovasjon er høyere nå enn tidligere. Innovasjonsbarometeret 2019 er et øyeblikksbilde som beskriver i hvilken grad og hvordan det jobbes med innovasjon i bransjen: Hvor viktig er innovasjon? Hvordan organiseres innovasjonsarbeidet? Hvordan investeres det i innovasjon? Hvilken verdiskapning bidrar innovasjon til? Hva er det som driver eller hindrer innovasjon?

80%

mener innovasjon er viktig

Hovedfunn

8 av 10 mener innovasjon er viktig, men det er stor variasjon i hvor systematisk og strukturert det jobbes med innovasjon og i hvor stor grad de spurte virksomhetene har en plan eller strategi for innovasjonsarbeidet.

10%

har fått opplæring i innovasjonsarbeid

Innovasjon står på ledernes agenda, men bare 1 av 10 har fått opplæring i innovasjonsarbeid. Ansatte oppfordres til å komme med ideer og hver fjerde virksomhet er interessert i å dyrke frem ideer som kan endre virksomhetens egen og bransjens forretningsmodell.

Selskapene samarbeider med eksterne aktører om innovasjonsprosjekter og tar i bruk ideer som er utviklet utenfor egen virksomhet. I underkant av hver femte virksomhet har søkt om og fått ekstern finansiering av innovasjonsprosjekter. Andelen som samarbeider eksternt, bruker ideer utenfra og henter inn ekstern finansering er betydelig høyere blant virksomheter med over 150 ansatte enn i virksomheter med færre enn 150 ansatte.

25%

har lykkes med å redusere kostnader

33%

rapporterer at innovasjon har økt medarbeidertrivsel

Innovasjon har bidratt til verdiskapning. Nesten en fjerdedel av de spurte har lykkes med å redusere kostnader, mens rett under halvparten har etablert mer effektive arbeidsprosesser og økt kvalitet i leveransene. En tredjedel rapporter at innovasjon har skapt verdi i form av økt medarbeidertrivsel.

Mens behovet for interne forbedringer, økte eller nye inntekter og kundekrav er de viktigste driverne for innovasjon, er tid, kultur og ledelse og organisasjonsform de viktigste barrierene mot innovasjon.

Størrelse har betydning for hvor systematisk og strukturert man jobber med innovasjon, hvordan man organiserer innovasjonsarbeidet og bygger innovasjonskultur. Andelen som rapporter om økt verdiskapning er også betydelige høyere blant de store virksomhetene enn blant de øvrige respondentene.

Innovasjonsbarometeret er inndelt i fem temaer. Her kan du lese mer om hva som skjer, hvordan det skjer, hvordan det investeres i innovasjon og hvilken verdiskapning bransjen har oppnådd – og ikke minst hva som fremmer og hemmer innovasjonen.

Meny Lukk