Hvorfor Innovasjonsbarometeret?

Bjørn Melheim, administrerende direktør, Cramo

Vi i Cramo er stolte av å jobbe i bygg- og anleggsbransjen. Når du hver eneste dag kan gå på jobben for å bidra til å bygge landet, blir jobben litt viktigere enn bare en jobb. Hver dag så bidrar vi til at barnehager, skoler, sykehus og nye bydeler blir bygd.

I Cramo har vi en klar og tydelig strategi «Shape and Share!». Vi skal drive utviklingen i bransjen og fremme effektiv deling av våre ressurser. Dette er en strategi som forplikter. Med Innovasjonsbarometeret deler vi av vår innsikt med resten av bransjen!

Vi opplever hver dag en bransje i stadig utvikling. De siste årene har digitale løsninger som samhandlingsplattformer, BIM, Virtual Reality, robot-teknologi og sensorstyring for alvor inntatt byggeplassen. Dette kommer i tillegg til en rekke prosessforbedringer innen forretningsdrift og konstruksjonsteknikk. Cramo opplever å være en del av en bransje med enormt potensiale og spennende karrieremuligheter. Vår opplevelse er at bransjen er innovativ, men samtidig opplever vi at dette ikke nødvendigvis er oppfatning til folk flest.

Med Innovasjonsbarometeret ønsker vi å legge til rette for en bredere forståelse av og dypere innsikt i hvordan bygg- og anleggsbransjen jobber med innovasjon. Ved hjelp av Norstat har vi intervjuet 191 selskaper i bygg og anleggsbransjen om viktige temaer som:

  • Viktigheten av innovasjon
  • Investeringer
  • Ledelse og kultur
  • Drivkrefter og barrierer
  • Hva slags resultater/verdiskapning skaper innovasjonen

Disse 191 selskapenes svar utgjør Innovasjonsbarometeret.

God lesning!

Med vennlig hilsen

Bjørn Melheim
Administrerende direktør, Cramo

Om undersøkelsen

Innovasjonsbarometeret bygger på en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Cramo. Spørsmålene i undersøkelsen er besvart av 191 respondenter, alle virksomheter i bygg- og anleggsbransjen. De spurte virksomhetene har minimum 30 ansatte og har en omsetning fra 10 millioner til flere milliarder. Alle respondenter i undersøkelsen har lederstillinger i virksomheten de svarer på vegne av. Bortsett fra Aust-Agder, er virksomheter fra alle landets fylker representert i undersøkelsen. Feilmarginer er 3,1-7 prosent.

Med innovasjon i denne undersøkelsen menes fornyelse og forandring i virksomheten som har skapt økonomisk verdi i form av nye produkter, tjenester, produksjonsprosesser og/eller arbeidsprosesser eller nye leveranseformer. Innovasjonen kan være unnfanget i egen virksomhet og/eller være ny for virksomheten, men inspirert av andre løsninger eller kopiert fra andre virksomheter/bransjer.

Meny Lukk