Økende behov for kreativ kompetanse i bygg- og anleggsbransjen

Kommentar: Erik Lerdahl, professor i kreativitet, Høyskolen Kristiania

For å skape mer innovasjon i bedrifter bør opplæring i kreativ metodikk og arbeidsprosesser integreres bedre, forteller professor ved Høyskolen Kristiania, Erik Lerdahl.

- Utfordringen i en organisasjon er at man ofte skal løse gårsdagens problemer, fremfor å tenke langsiktig i forbindelse med innovasjonsarbeidet og utvikle konseptuelle prosjekter. Det er behov for mer radikale prosjekter i innovasjonsarbeidet, der man løfter blikket og utforsker nye forretningsmodeller, forteller Lerdahl.

På Høyskolen Kristiania har Lerdahl ansvaret for faget Kreativitet: Prosesser og metoder, og han har arbeidet og forsket mye på kreativitet, kreative metoder og innovasjonsprosesser. Selv om han ser behovet for flere radikale prosjekter i bedrifter, som er strategisk forankret, er det ikke dermed sagt at de faktisk skal realiseres – men snarere fungere som spydspissen som åpner organisasjonen for mer innovasjon i fremtiden.

- Ved å jobbe mer radikalt tenker du friere når du også skal finne nye løsninger på mindre endringer. Det handler om det styrende tankesettet for innovasjonsarbeidet innad i organisasjonen, og i hvor stor grad man er villig til å ta risiko og utfordre gamle tankesett som er blitt til «vedtatte sannheter», forteller Lerdahl.

Ansatte trenger et kompetanseløft

Erik er opptatt av tydelige arbeidsprosesser, og mener det er for lite opplæring på kreativt innovasjonsarbeid, noe innovasjonsbarometeret bekrefter. 42 prosent er veldig uenig i at ledere har fått opplæring i innovasjonsarbeid.

- Min erfaring er at selv store organisasjoner er dårlig på å bruke metodikk for nyskapning og kreativt arbeid. Det er langt fra nok å bare anvende brainstorming for idéarbeid. Det er litt som å bare lage speilegg til middag hver dag. Én ting er å bli god på den umiddelbare idéfangsten. En annen ting er å utvikle den kreative kompetansen, forteller Lerdahl.

Ifølge Lerdahl trengs det et kompetanseløft blant de ansatte på hvordan innovasjonsprosesser bør styres.

- Det er viktig å lære seg kreative metoder som gjør at du kommer opp med idéer du ellers aldri ville kommet opp med, og kunne anvende disse gjentatte ganger med suksess. Jeg ville derfor lagt vekt på opplæringsbiten og styrket tankemåten og metodene man jobber kreativt på, forteller Lerdahl.

- Å trene folk i å gi og ta imot konstruktiv og tydelig kritikk er også en essensiell del av å drive innovasjonsarbeid internt. Evaluering og foredling av idéer er en vesentlig del av opplæringsbiten som jeg mener undervurderes i alt for stor grad. Ideene må bli robuste, utprøvd og godt forankret i organisasjonen. Hvis ikke har de liten verdi.

Kultur kan endres

Mangel på innovasjonskultur er ifølge Lerdahl en dårlig unnskyldning for ikke å drive bevisst innovasjonsarbeid. Det finnes imidlertid flere grunnleggende faktorer som må være på plass for å skape en god innovasjonskultur.

- Kultur kan alltid endres, og må bygges opp internt gjennom en proaktiv ledelse og langsiktig investering. Det er blant annet viktig å synliggjøre hvem som kommer med idéer og skape et rom for prøving og feiling, som kan være lite verdsatt i praksis, men som vil kunne minimalisere risiko på lengre sikt, forteller Lerdahl.

- Det er også viktig at noen ildsjeler har ansvaret for å styre prosessen, med støtte fra ledelsen, og at det blir prioritert å sette av ressurser til utvikling og implementering, forteller Lerdahl. Det koster å bli god på innovasjonsarbeid, men det er både lønnsomt og nødvendig om man skal være konkurransedyktig i fremtiden.

Den kreative muskelen må trenes

Lerdahl trekker frem verksteddrevne innovasjonsprosesser som effektive, med gjennomtenkte metodeverktøy som hjelp til å utnytte kompetansen som finnes. På den måten får de ansatte trent den kreative muskelen hyppigere, og får en opplevelse av at dette er noe som angår dem. Opplæring må gå hånd i hånd med utvikling av nye og mer dynamiske organisasjonsmodeller.

- Selv om det ikke er like stort engasjement hos alle ansatte, kan alle likevel oppleve innovasjon som en essensiell del av bedriftens overlevelse. Den kreative muskelen bør trenes opp bredt i organisasjonen, selv om alle ikke skal være involvert i prosessen til daglig, forteller Lerdahl.

- Hvis flere ansatte trekkes inn i kreative prosesser jevnlig, vil også hele organisasjonen være bedre rigget til å håndtere fremtidige innovasjonsprosesser, enn dersom innovasjonsarbeidet kun angår en isolert avdeling, avslutter Lerdahl.

Meny Lukk